စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (SMVTI) မွသင္တန္းသားသစ္ေခၚယူ


စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (SMVTI) မွသင္တန္းအသစ္ေတြကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္မွာစတင္ဖြင့္လွစ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းေက်ာင္းမွာ Hospitality & Tourism နဲ႔ Engineering & Technology သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ မွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူေတြ ေလၽွာက္ထား ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းေတြကေတာ့ Front office Operations, Housekeeping Operations, Restaurant Operations, Retail Operations, Electronis (Computer & Networking), Electrical Technology, Residential Air-Conditioning, Build Fixtures and Equipment, Generanl Welding, Mechatronics (Basic Servicing) ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ၆ လတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက အသိအမွတ္ျပဳ Certificate ေပးအပ္မွာပါ။

ေလၽွာက္လႊာနဲ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ၊ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴေတြကုိ ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ မူရင္းေတြကုိပါ တပါတည္း တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလၽွာက္လႊာေတြကို ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ကေနစတင္ကာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း အစိုးရ႐ုံးဖြင့္ရက္ေတြမွာ SMVTI သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၁၂၃)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ဗဟန္းမွာ ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလုိသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္း-၀၉၇၈၁၀၀၂၅၇၂ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit ### Internet Journal 

Comments